Napractiva - Kungsholmens naprapat - Bästa naprapat i Kungsholmen - Logga - Vit - 80x79

Integritetspolicy

Integritetspolicy för vår webbplats

Introduktion

Välkommen till Napractiva – Kungsholmens naprapat! Vi värnar om din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR) och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och hanterar dina uppgifter när du använder våra tjänster och vår webbplats.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Napractiva samlar in information som direkt eller indirekt kan identifiera dig. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

 • Namn och kontaktinformation (e-post, telefonnummer, adress)
 • Hälsorelaterad information som är nödvändig för de tjänster vi tillhandahåller
 • Betalnings- och faktureringsinformation
 • Användningsdata och cookies från vår webbplats

Hur använder vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används för att:

 • Tillhandahålla våra tjänster och hantera ditt konto
 • Kommunicera med dig angående dina behandlingar eller förfrågningar
 • Förbättra och anpassa din upplevelse av våra tjänster
 • Uppfylla rättsliga och regulatoriska skyldigheter

Lagring och säkerhet

Vi förbinder oss att skydda dina personuppgifter från obehörig tillgång, ändring och radering. Vi använder lämpliga säkerhetsåtgärder och tekniker för att skydda dina data. Dina uppgifter lagras under den tid som är nödvändig för de syften de samlades in för eller så länge lagstiftning kräver.

Delning av personuppgifter

Napractiva delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke, utom i följande fall:

 • Till underleverantörer eller tjänsteleverantörer som agerar på våra vägnar
 • För att uppfylla rättsliga eller regulatoriska krav

Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att:

 • Begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter
 • Begära begränsning av behandling och invända mot behandling
 • Begära dataöverförbarhet
 • Återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter när som helst

Hantera cookies och spårningsteknik

Vår webbplats använder cookies för att möjliggöra viktiga funktioner, förbättra din användarupplevelse, samt samla in information om hur vår webbplats används, vilket hjälper oss att hålla den hjälpsam och relevant. Du kan enkelt hantera cookies via våra cookieinställningarViktigt att notera! Vår webbplats är beroende av cookies för att fungera korrekt. Om du väljer att inte acceptera cookies bör du inte fortsätta använda vår webbplats, eftersom vi utan cookies inte kan garantera webbplatsens fulla funktionalitet och tillförlitlighet.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om hur vi hanterar dina personuppgifter vänligen kontakta oss på:

 • Telefon: 0731 01 31 41
 • E-post: info@napractiva.se

Ändringar i denna integritetspolicy

Napractiva förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senast uppdaterade versionen kommer alltid att vara tillgänglig på vår webbplats.

Google Recensioner
4.9
219 recensioner
×
js_loader
Vi använder cookies. Hantera.
Vi använder cookies. Hantera.
Boka tid